Norsk Vmax klubbI et forsøk på å samle alle eiere av Yamaha Vmax i Norge, ble Norsk Vmax klubb stiftet i begynnelsen av 97. Det som startet med tilfeldige møter på Karl Johansgate i Oslo sommeren før, hadde kommet frem til den første "mile-pælen" i klubbens historie.

Målet med klubben er å samle eierne av denne spesielle motorsykkelen, som ikke naturlig faller inn blant så mange andre sykkeltyper. Den er absolutt ikke noen racer-sykkel, ei  heller en chopper. Modellen har vært på markedet siden 1985 og det er faktisk ikke mange endringer på den opprinnelige konstruksjonen frem til i dag.

Klubben skal ikke være komersiell. Med det mener vi at kontigenten og ev. inntekter skal tilbakeføres til medlemmene i sin helhet, noe dagens kontigent på kr.365 pr. år er et tegn på. Videre synes vi det er viktig å prøve å utveksle informasjon om svakheter, tilleggsutstyr, forbruksmateriell ol.  Håper disse sidene kan hjelpe oss i klubben til å få et dynamisk miljø rundt denne flotte sykkelen.

Kontakt:

Norsk Vmax klubb
c/o Jens-Petter Pettersen
Torvgt. 39 2000 Lillestrøm  Norge
Bankforbindelse:  DnB kto.nr.: 7035.05.36467