Lufting av bremserPå forumet er det diskutert lufting av bremser. I vårt tilfelle dreide det seg om forbremsene som til vår store fortvilelse ikke lot seg lufte uansett prosedyre, Bremseeffekten uteble uansett hvor nitidig vi luftet bremsene - så problemet måtte ha en annen forklaring en bare lufting. Bittesmå drypp av bremseveske fra under bremsereservoiret bekreftet mistanken om at stemplet var ødelagt og pumpet luft inn i systemet..... PS! Gamle bremseslanger som utvider seg ved hendeltrykk kan ogsp forårsake redusert bremseeffekt.


Det kan være flere måter å lufte på 1) bruk av håndpumpe og pumpe bremse væske fra caliper og opp til reservoiret, 2) vakumpumpe med beholder som trekker bremsevæske ned fra reservoiret, eller 3)  gamlemåten ved å pumpe bremsevæske med bremsehendel ned og ut av caliper.  Jeg har her valgt å beskrive gamlemåten som jeg synes er enkel og grei....

Hvis det dreier seg om kun bytte ut gammel bremsevæske med ny (gjelder også clutch) er det en enkel sak. Pass bare på å etterfyll væske hele tiden når du pumper slik at det ikke kommer luft inn i systemet. Pass også på at du stenger nippel så snart hendelen er trykket inn fullt slik at luft ikke blir trukket tilbake inn i caliper. Etter at du har drenert systemet og du ser at den gamle grumsete vesken er byttet ut med ny klar bremseveske er jobben gjort.

I vårt tilfelle var jobben litt mer omfattende siden vi måtte skifte stempel, nye pakninger og fjær for å få et tett system. Repkittet kostet ca. kr. 700,- hos den lokale Yamaha forhandleren. Vi drenerte og demonterte reservoiret og tok ut stempel med pakninger og fjær. Segringen som holder stempelet på plass var litt tuklete å få ut, men med en liten tynn syl kan du vippe den ut på den ene siden og dretter den andre. Etter at alle deler var på plass, ble alle pakninger påsmurt silikonfett for å hindre lekkasje of slitasje. Dertter ble reservoiret festet til styret og bremseslangen montert og vi var klar for nok en ny runde med lufting. 

Her er prosedyren:
Fyll på jevnlig med bremsevæske DOT4 eller bedre slik at du ikke pumper luft inn i systemet igjen.
Det er lettest hvis man er to - en på caliper nippel og en på hendel og påfylling av bremsevæske.
8 mm fastbøkkel festet til nippel på høyre og venstre side og slange på nippler som går til en plastflaske (for gammel bremsevækse).
Begynn med venstre side  - deretter høyre side - om nødvendig repeter.
Trykk inn hendel fullt - åpne nippel - når trykket avtar, skru igjen nippel og slipp hendelen forsiktig ut. Repeter dette så mange ganger som nødvendig.
Dette bør gjøres i et raskt tempo siden luftbobler stiger og vi skal ha de ut nede. Etterhvert vil all luft være ute av systemet med 20-30 pumpinger på hver side. Hvis du etter en 4 -5 trykk ikke ser noen antydning til bobler av luft, kan du sjekke bremsehendel motstand. Hvis den er ok er du i mål. Hvis ikke er det på igjen.

Skulle det være slik at du ikke får luftet ut alle bobler, kan det være stempelet som trenger utskifting - gamle slanger som utvider seg orringer også effekten av stempel/væsketrykket.. Se etter eventuelle lekasjer ved slanger og eller fra calipere. Det kan være en fordel å skfte pakninger/o-ringer og rengjøre calipere også, når man er i gang.

Det kreves litt tolmodighet i dette arbeidet!! Mvh Thor og Åge