Vi ønsker nytt medlem nr 378, Rolf Erik Havn fra Sandnes, velkommen i klubben.